Sophisticated Beauty is een semi permanente make-up praktijk, die professionaliteit, betrouwbaarheid, gastvrijheid en servicegerichtheid hoog in het vaandel heeft staan. Wij stellen het op prijs als u tevreden bent over onze dienstverlening.

Het belangrijkste onderwerp van de Wkkgz is dat “Sophisticated Beauty” goede zorg’ verleend.

Dat wil zeggen: zorg die in ieder geval doeltreffend, doelmatig, cliëntgericht en veilig dient te zijn, afgestemd op uw reële behoefte.

Wij handelen daarbij in overeenstemming met de op ons rustende verantwoordelijkheid en de geldende professionele standaarden waarbij uw rechten zorgvuldig in acht worden genomen en u met respect wordt behandeld.

Bekijk mijn certificaat